۱۳۹۰ مهر ۲۴, یکشنبه

با سادگی می‌شه پیش رفت

همه چیز رو باید ساده دید و ساده کرد. پیچیده فکر کردن فقط از آدم انرژی می‌بره؛ انرژی‌ای که آدم می‌تونه روی چند تا مسئله بذاره رو نباید با زیاد فکر کردن روی یک مسئله هدر داد. از اول به ما یاد دادن که پیچیده فکر کنیم. از یکی شنیدم که یکی از بستگان‌شون توی مدارس یک کشور پیشرفته درس می‌خونده، درس‌شون به جذر می‌رسه و معلم یک ماشین‌حساب میاره و می‌گه جذر یعنی این دکمه که روی ماشین‌حساب هست. طرف می‌گه من حساب کردن جذر رو به صورت دستی بلدم. میره و کلی محاسبه می‌کنه، معلمه می‌گه آفرین، ولی به چه دردی می‌خوره؟

نه فقط توی مدرسه؛ توی خیلی از مسائل‌مون یاد گرفتیم که این‌جوری باشیم. توی روابط‌مون مثلن.. فلانی فلان‌حرف رو زد، یعنی این، یه کاری کنم که طرف فلان‌فکر رو نکنه، این حرف که زد یعنی چی .. همینا انرژی رو از آدم برای کارای مهمتر می‌گیره.