۱۳۹۰ دی ۱۰, شنبه

زمستان


هزاران هزار زمستان
هزاران هزار شب
در چشمان سرد تو می‌جوشد
و من پلک‌هایم را
به روی سرما می‌بندم