۱۳۸۵ دی ۲۱, پنجشنبه

ماهی قرمز

تا حالا ندیده بودم ماهی قرمز هم اهلی بشه !

ماهی قرمزی که - گوش شیطون کر، چشم حسود کور (!!) - از عید تا حالا زنده مونده، هر وقت منو می بینه میاد سمت من دم تکون میده.

جالبه!