۱۳۸۸ مهر ۶, دوشنبه

۱۳۸۸ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

ارث

از همه خوبی هایت
فقط گریه هایت را به ارث برده ام
مادرم

۱۳۸۸ شهریور ۱۱, چهارشنبه